Här finns ersättnings- och redovisningsblanketter för kostnader man gjort med distriktet.


Samtliga blanketter ska skickas ifyllda

och underskrivna till:


UNF Norrbotten

Köpmantorget 7

972 33 Luleå


Du kan fylla i blanketterna före du skriver ut dem. Milersättningsblanketten kan du även fylla i och

mejla till styrelsen


- Ersättningsblankett (om du har köpt något för distriktets räkning och söker ersättning)

 

- Milersättningsblankett (om du kört för distriktets räkning)

 

- Redovisningsblankett (om du har tillgång till ett distriktskontokort och vill redovisa)