Kära medlemmar!

Vi är snart på väg att lämna ännu ett år av verksamhet bakom oss och kommer snart att kunna lägga 2023 års verksamhet till handlingarna.

Ett år då mycket har hänt både i distriktet, förbundet och kanske framförallt hos er i våra lokala föreningar. När vi nu närmar oss ett nytt DÅM vill vi i distriktsstyrelsen försöka vända blicken framåt, för att se i vilken riktning vi tänker oss att Norrbotten ska styra mot nästkommande år.

I hela UNF-landet har vi det senaste året kunnat märka av en viss trötthet i arbetet med distrikten. Inte minst även hos oss själva har vi känt det som tufft att kunna vända en känsla av en nedåtgående trend. Under året har vi inte bara förlorat medlemmar och engagemang, utan även ekonomiska muskler när distriktsbidraget kapades och vi blev av med vår lokala anställda. Trots det har vi växlat om och tagit ett annat typ av ansvar än vad vi varit vana vid. Vi har gjort förändringar och satsningar som både funkat och funkat mindre bra. Och så har vi försökt hitta framtidens UNF:are som kan föra Norrbotten vidare även efter våra dagar i styrelsen.

Dessvärre har det gått lite sämre med att hitta nytt folk till distriktsstyrelsen. Vi har under året satsat på att värva nya medlemmar, men ingen har uttryckt intresse av just distriktsstyrelsearbete. I vår distriktsstyrelse sitter det just nu några som varit med väldigt länge, och några som är väldigt nya. Vi har under året arbetat mycket med att bli en enad styrelse, men har kanske haft lite olika uppfattningar om vad styrelsen ska och bör göra. Som styrelse har arbetet fungerat bra, men sista tiden har vi funderat över om styrelsearbetet alls är något vi vill fortsätta med framåt.

Som styrelse har vi rätt så gemensamt kommit fram till att nej, det vill vi inte. Det har varit mycket diskussion om vi redan till DÅM:et nästa år gemensamt skulle lämna styrelsen, men det vore tråkigt för det finns inga andra alternativ som vi kan se ta över. Om det fanns det vore vi de första som skulle bli glada att lämna över stafettpinnen! I nuläget ser vi det som upp till förbundet att isåfall hitta nya personer.

Den sittande styrelsen är trötta på det klassiska styrelsearbetet vi bedrivit som distrikt, men skulle kunna tänka oss att som styrelse sitta kvar en mandatperiod till under vissa förutsättningar:

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att:

– Mandatperioden 2024-2025 års styrelse bedrivs som en slags interimstyrelse vars syfte huvudsakligen är att lägga ned distriktets juridiska person samt rensa och magasinera dess tillgångar inför framtiden. Detta till DÅM:et 2025. Som en följd av detta kommer styrelsen inte delta på några nationella samlingar.

– Under kommande mandatperiod spendera likviditeten som finns innevarande i kassan på ett-två stora läger eller evenemang. Detta med utgångspunkt i vad DÅM:et anser som viktigast att prioritera. Förslagsvis vill vi bjuda in gamla UNF:are och delaktiga för en ordentlig avslutning av distriktsverksamheten i Norrbotten.

– I övriga distriktsspecifika vanliga ålägganden under året, såsom kurser/påverkansarbete/medlemsrekrytering etc hänvisa till förbundet och granndistrikt.

– Notera att förslaget oavsett inte kommer påverka föreningarnas egna arbete.

Vi har ännu inte helt landat i om hela nuvarande styrelsen vill sitta kvar om det här förslaget blir verklighet. Vi håller på och kollar om det på något sätt finns möjlighet att ta tillvara på kompetens från gamla UNF:are i nästa styrelse, men varken vi eller valberedningen har egentligen landat i något förslag till detta ännu.

Det vi däremot är helt säkra på är att ingen från nuvarande styrelsen kommer sitta kvar om saker behöver fortgå som de gjort hittills. Det är såklart alltid upp till er som medlemmar att tycka till och ställa upp med förnyat engagemang och andra tankegångar. Det har ni stadgeenlig möjlighet att uttrycka fram tills fyra veckor innan DÅM:ets början, som äger rum 9 mars 2024. Vi tar jättegärna in era synpunkter, per mejl eller telefon!

Vårt förslag är iallafall att avsluta distriktets viktiga och hundraåriga arbete på ett snyggt sätt, och hoppas att ni också tycker det låter som en god idé i brist på andra drivna som fortsätter arbetet. Låt oss gemensamt göra nästa mandatperiod till en fantastisk sista för distriktet!

 

UNF Norrbottens distriktsstyrelse
(25/12-2023)

Vår sida använder cookies för att förbättra användarupplevelse.