Protokoll och dokument

UNF NORRBOTTEN 

PROTOKOLL OCH DOKUMENT

Om ni vill läsa distriktsstyrelsens senaste dokument länkar vi här till en Google Drive-mapp där vi lägger upp det senaste i protokollsväg.


Här kommer vi även lägga upp andra dokument som är av värde för er i tex. föreningsstyrelse!


  • Återuppföljningsmall efter värvningsaktivitet - sju steg.
  • Distriktet söker medlem - för dig som vill hitta nåt kul att göra!