Blanketter

UNF NORRBOTTEN 

BLANKETTER

Här finns ersättnings- och redovisningsblanketter för kostnader man gjort med distriktet. Samtliga blanketter ska skickas ifyllda och underskrivna (eller lämnas personligen) till:

 

UNF Norrbotten/Victor Emmoth

Sturegatan 10

961 33 Boden

 

- Ersättningsblankett (om du har köpt något för distriktets räkning och söker ersättning)

 

- Milersättningsblankett (om du kört för distriktets räkning)

 

- Redovisningsblankett (om du har tillgång till ett distriktskontokort och vill redovisa)